REVISION

Revisionen gör vi alltid i nära samarbete med kunden.

Skapar trovärdighet för årsredovisningen.

Det hela mynnar ut i en revisionsberättelse som redogör för riktigheten i den finansiella rapporten.

Inom ramen för revisionen kan revisorn också ge dig och ditt företag råd och rekommendationer som tar ditt företag framåt.

TRYGGHET

I samband med revisionen granskas bland annat företags bokföring, bokslut och årsredovisning.

Revisorn går också igenom företagets förvaltning för att kontrollera att lagar och regler som gäller din verksamhet följs.

Revisionen är en trygghet för dig själv, dina samarbetspartners, leverantörer och kunder. Banker och myndigheter kan också vara intresserade av er revisionsberättelse.

KVALITETSTÄMPEL

Revisionen är en kvalitetsstämpel som ger ditt företag trovärdighet. För dem som vill göra affärer med er blir det enklare att motivera varför de ska välja att samarbeta med ditt bolag.

Vår byrå är medlem i FAR och följer därmed de högt ställda kvalitetskrav som ett medlemskap medför. Våra medarbetare utbildas löpande för att säkerställa hög kvalitet i revisionsarbetet samt efterfölja de krav som ställs på revisionen.