Revision - ett lagarbete

Revisionen gör vi alltid i nära samarbete med kunden. Det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild av företaget. Det hela mynnar ut i en revisionsberättelse som redogör för företagets ekonomiska status. Den kan också innehålla råd och rekommendationer som tar ditt företag framåt.

Hur går det till?

planera1

Planering

Vid planeringsmötet fastställer vi revisionens inriktning och omfattning.
granska2

Löpande granskning

Revisorn granskar företagets bokföring löpande under året.
bokslutsrapport3

Bokslutsgranskning

En bokslutsrapport för intern feed-back lyfter fram synpunkter och rekommendationer.
arsredovisning4

Årsrapportgranskning

Revisionen sammanfattas i en revisionsberättelse.