LÖNEHANTERING

Med lönehanteringen hos oss så får du inte bara en smidigare hantering genom digitala lösningar för lönebesked, tidsrapportering, löneutbetalningar genom fil, utan vi funkar även som ett bollplank för dig och finns med dig när det dyker upp frågor.

Genom våra lönetjänster får du trygghet och kunnig rådgivning.

KVALITETSSÄKRAD LÖNEPROCESS

Löner regleras av en mängd olika avtal och lagar som förnyas och uppdateras. Det gör att lönehantering är ett moment som man måste vara ständigt uppdaterad på.

Några bestämmelser som påverkar dina anställdas löner är kollektivavtal med regler för tex. semesterersättning och tillägg för obekväm arbetstid.

För att få en korrekt lönehantering behöver man känna till vilka skatteregler som gäller för olika löneförmåner och hur det tillämpas i enskild fall.

Vi är uppdaterade och ser till att de löner som betalas ut är korrekta.

RAPPORTERING

Lön är mycket mer än bara en utbetalning i månaden. Utöver detta skall det även ske en rad olika rapporteringar.

Det kan tillexempel handla om att lämna arbetsgivardeklaration till Skatteverket samt pensionsrapportering till t.ex Fora och Collectum.

Vi ser till att rätt rapporter skickas in i rätt tid så att du kan tänka på annat.