Välkommen till Nordenhams!

Hög kvalitetsnivå i alla våra tjänster

I vår bransch gäller att hänga med i svängarna eftersom regler och lagar ändras hela tiden. Vi uppdaterar oss internt varje vecka och går regelbundet utbildningar. Vi är glada att ha fått följande erkännanden:

  • Godkänd med beröm vid Fars kvalitetskontroll av revisionsarbetet hösten 2013! FAR är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.
  • Väl godkänd vid SRF:s kvalitetskontroll av redovisningsarbetet hösten 2013 (SRF konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön.)

Historia och fakta om Nordenhams

  • Vi har kunder över hela Sverige men de flesta finns i Kungälv, Göteborg och Stenungsundsområdet.
  • Vi är duktiga på språk! Förutom engelska har vi personal som talar tyska och turkiska.
  • 9 medarbetare som jobbar med redovisning och tillhörande områden.

 

  • 4 medarbetare arbetar nästan uteslutande med revision.
  • Byrån har funnits sen 1992 på Västra Gatan i Kungälv men har sina rötter i anrika Fredrik Nordenhams Revisionsbyrå AB, som funnits ända sedan 1900-talets första hälft.