AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutveckling bygger på en genomtänkt strategi som baseras på insikter kring omvärlden och vart den är på väg. Vi arbetar med en konkret modell som bland annat visar på vilka era konkurrenter är, vilka yttre faktorer som kan påverka, vilken lönsamhetspotential ni har, vilka marknader som är intressanta och vilka resurser som krävs för att ta er dit ni vill.

En god strateg behöver vara framsynt och ha ett brett perspektiv för att kunna parera för överraskningar. Hos oss kan ni anlita en extern konsult som specialiserat sig på affärsutveckling kan därför vara ett strategisk bra beslut.

Rådgivningen är alltid skräddarsydd utifrån dina behov och önskemål

SKATTERÅDGIVNING

Bra skatterådgivning kan ge högre lönsamhet och i slutändan mer pengar i fickan. Det handlar bland annat om att planera rätt, betala rätt skatt och att själv ta ut rätt lön från företaget.

När det gäller skattefrågor kommer nya lagar och ny praxis varje år. Våra redovisningskonsulter och auktoriserade revisorer håller sig alltid uppdaterade för att ge dig och ditt företag den bäst anpassade rådgivningen utifrån dina förutsättningar.

Några av de vanligaste frågorna där rådgivning kan behövas är exempelvis skatt på aktieutdelning, fåmansföretagsregler, inkomstskatt, räntefördelning, mervärdesskatt såsom fastighetsmoms, nybildning av bolag etc.

Vi kan hjälpa dig att planera rätt och fungera som en trygghet.

EKONOMSIK STYRNING OCH ANALYS

För att nå uppsatta mål med företaget krävs en bra och adekvat ekonomistyrning. Vi på Nordenhams kan hjälpa till med detta. Budgetering och analys kan vara bra verktyg för dig och ditt företag, vi kan detta och hjälper dig gärna.

Likväl som att ha bra verktyg är det minst lika viktigt att analysera slutsatserna. Vi hjälper till med uppföljning av budget mot utfall och skräddarsyr sedan den bästa rapporteringen till dig och ditt företag. Allt för att du skall kunna känna en trygghet och ha kontroll över din verksamhet.