BOKFÖRING OCH BUDGET

Med en uppdaterad bild av ditt bolags finansiella situation blir det enklare för företagets ledning att avgöra om det är rätt tid att göra en större investering, omorganisera eller skära ner på kostnader.

Det blir också lättare att ställa upp en budget och att se vad som behöver justeras för att uppnå de ekonomiska mål ni satt upp för verksamheten. Vi på Nordenhams Revisionsbyrå AB hjälper gärna till med det.

SOM KUND HOS OSS

Vi tror på den personliga kontakten mellan konsult och kund. Vi finns centralt beläget i Kungälv och jobbar med digitala lösningar för dig och ditt företag, vilket innebär att vi har möjlighet att erbjuda en nära och personlig kontakt till dig som vill. Till dig som föredrar att vara helt digital kan vi även erbjuda detta.

Tillsammans lägger vi upp en planering hur samarbetet skall se ut, vilka delar ni vill att vi tar hand om och vilka delar ni vill vara delaktiga i t.ex. fakturering.

Som kund hos oss kan du fokusera på att bedriva din verksamhet, samtidigt som vi håller koll på alla deadlines. Allt ifrån momsrapportering, inlämning av årsredovisning och deklaration.

ÅRSAVSLUT OCH RAPPORTERING

Vi hjälper dig att avsluta året i form av årsbokslut eller årsredovisning, där vi tillsammans går igenom utfallet och planerar inför kommande år.

Vi tar även fram olika typer av rapporter som passar ditt företag för underlätta uppföljning och det löpande arbetet med verksamheten.