Vad är det egentligen vi gör?

I den löpande bokföringen dokumenterar vi alla ekonomiska händelser i företaget: in- och utgående fakturor, uttag från banken, löneutbetalningar m.m. Varje händelse styrks av en verifikation t.ex. fakturor, kvitton eller kontoutdrag från banken.

När vi bokfört alla verifikationer för en månad tar vi ut en balans- och resultatrapport. Är du nystartad hjälper vi dig gärna att förstå vad siffrorna egentligen säger om ditt företag. Varje år avslutas med en årsrapport i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Hur går det till?

verifikationer1

Lämna in verifikationer

Du kommer in med verifikationer till oss. Hur ofta beror på verksamhetens omfattning.
bokfora2

Registrering

Vi bokför verifikationerna i det redovisningsprogram ditt företag använder.
rapporter3

Ta ut rapporter

Vi tar ut balans- och resultaträkning samt momsrapport.
planera4

Genomgång

Om det finns ett behov kan vi gå igenom rapporterna och stämma av mot budgeten.

Bokföring och budget

Med en rättvisande bild av ekonomin blir det enklare för företagets ledning att avgöra om det är rätt tid att göra en större investering, omorganisera eller skära ner på vissa kostnader.

Det blir också lättare att ställa upp en budget och att se vad som behöver justeras för att uppnå de ekonomiska mål ni satt upp.

Bra att veta

  • Bokföringen ska finnas i två versioner: en grundbok och en huvudbok. I grundboken är verifikationerna sorterade i datumordning, i huvudboken är de ordnade efter konton enligt kontoplanen.

  • Eftersom bokföringslagen kräver att redovisningen följer visa regler kan aktieägare och andra jämföra lönsamheten i ditt och andras företag. När bokföringen är i ordning hjälper du med andra ord potentiella kunder att välja ditt företag!

  • Det går snabbare för oss om verifikationerna är sorterade i datumordning och konterade. Vill du ha hjälp med konteringen kommer vi överens om hur den ska se ut.