Underbiträden

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Nedan följer information om de underbiträden Nordenhams Revisionsbyrå AB i förekommande fall anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning, enligt biträdesavtal med kund. Kund är skyldig att löpande hålla sig uppdaterad om informationen om underbiträden och att utan onödigt dröjsmål meddela Nordenhams Revisionsbyrå AB om eventuella invändningar mot nya underbiträden, i enlighet med vad som framgår av biträdesavtal.

  • Hogia Redovisning & Revision AB – System för tidrapportering, lönehantering
  • Fortnox Aktiebolag – Ekonomisystem
  • KMI Data AB – Hantering av server och IT-frågor
  • Watcheye System AB – Webbportal för datalagring och kommunikation
  • Ibyrån – Hanterar hemsida

Kontaktperson vid frågor:

Kerstin Nordenham