Information till våra kunder nu i deklarationstider:

 

Allt material som behövs för att kunna göra din deklaration skall vara byrån tillhanda senast 2019-05-05. Vi kan inte ansvara för att deklarationen blir inlämnad i tid om materialet inkommer till byrån efter detta datum!

Saknas pappersdeklarationen i brevlådan så ber vi dig att kontrollera din elektroniska brevlåda så som ex. Kivra och Myndighetspost e.t.c. och skriva ut den därifrån.

 

 

 

  • Har du sålt en fastighet/lägenhet? Kontakta din mäklare för att få samtliga uppgifter från försäljningen. Ta fram kvitton och fakturor på de förbättrande åtgärder som är utförda inom 5 år samt om du har gjort några ombyggnationer.
  • Har du sålt värdepapper? Ta fram de avräkningsnotor som du har fått från försäljningen.
  • Resor till och från arbete? Skriv samman en körjournal och tydliggör det som är privata resor till och från arbete och det som eventuellt gäller resor i tjänst där du inte har fått någon ersättning från din arbetsgivare.
  • Har du köpt ett aktiebolag, eller del av? Vi behöver få organisationsnummer samt hur många aktier som du ägde vid ingången av 2018. Har det skett någon utdelning i bolaget eller en formlös värde-överföring eller något annat så behöver du ta fram samtliga underlag som behövs för att kunna deklarera korrekt.
  • Är du sedan tidigare ägare eller delägare i ett bolag behöver vi löneuppgifter från 2017 för hela bolaget samt vilken lön som avser dig och/eller din make/maka.
  • Om du har sålt konst, instrument eller något annat där du har tjänat mer än 50 000kr totalt under året så skall det tas med i deklarationen. Ta fram inköpsunderlag till din deklaration.
  • Vet du att det har hänt något annat under året så behöver du ta med all information om detta. Kontrollera informationen som står på de randiga sidorna på din pappersdeklaration eller under övriga uppgifter på skatteverkets sida när du loggar in på din elektroniska deklaration.

 

Till dig som ska signera första sidan av deklarationen elektroniskt på mina sidor hos skatteverket:

Deklarationen räknas inte som inlämnad om signeringen inte är utförd. Det räcker inte med att vi har skickat in allt utan du måste själv logga in och kontrollera alla siffror och signera den. Om deklarationen inte signeras i tid så kan en förseningsavgift tas ut från skatteverket

med summan 1 250 kr.