Har du koll på lagstiftningen i lönefrågor?

Löner regleras av en mängd avtal och lagar som förnyas och uppdateras med jämna mellanrum. Det gör lönehantering till ett moment där du ständigt behöver uppdatera dig. Några av de bestämmelser som påverkar dina anställdas lön är kollektivavtal med regler för t.ex. semesterersättning och tillägg för obekväm arbetstid. Du behöver också känna till vilka skatteregler som gäller för olika löneförmåner och hur de tillämpas i det enskilda fallet.

Vi är uppdaterade och ser till att de löner du betalar ut är korrekta. 

tidrapportering1

Tidrapportering

Din personal loggar in i portalen och rapporterar tid. För månadslön rapporteras avvikelser som t.ex. sjukfrånvaro, kompledigt och semester. Tim- eller projektanställda kan rapportera sina arbetade timmar. Tidrapporten attesteras hos er.
sammanstallning2

Sammanställning

Vi kontrollerar att löneunderlaget är korrekt och sammanställer lönespecifikationen.
ok3

Slutgodkännande

Löneunderlaget skickas till er för slutgodkännande.
lonespec4

Lönespecifikaton i portal

Lönespecifikation laddas upp till portalen där er personal kan logga in och se sin kommande lön.