Ekonomisk rådgivning

 

Planera din ekonomi på lång sikt

För att vi ska känna oss trygga i vår ekonomiska situation behöver vi tänka lite längre än månadsskiftet. Ekonomisk rådgivning kan handla om hur du planerar för din pension, hur du hanterar skattefrågor, att göra förnuftiga placeringar eller att välja olika trygghetslösningar i form av försäkringar. Vi kan svara på dina frågor och hjälpa dig att beräkna kostnaden för olika alternativ.

Varför ska du ha en budget?

Associerar du budget med något som inte går ihop, ungefär som jeansen efter julhelgen? Vi lovar – en budget kan vara mycket roligare än så! En budget är nyckeln till framgång oavsett om du har en idé du vill utveckla, precis har startat upp ditt företag eller om har drivit en framgångsrik verksamhet i många år.

När vi hjälper till att upprätta en budget utgår vi ifrån din specifika situation. Med hjälp av budgeten ska du kunna styra verksamheten mot de mål du har t.ex. en viss ökning av omsättningen. Med en löpande uppföljning kan du se om kostnaderna håller sig inom ramarna eller om något konto skenar iväg. Då vet du var du ska gå in och justera för att för att komma på rätt kurs igen.

Du håller koll på budgeten med hjälp av bokföringen. Om du bokför själv kan du ringa oss och fråga hur man bäst bokför en specifik post. Hur bokför du t.ex. den första förhöjda hyran på leasingbilen? Hur bokför du värdet på en fastighet? En korrekt bokföring innebär att du betalar rätt skatt, kan göra de avdrag du har rätt till och i slutänden få loss pengar till investeringar som hjälper ditt företag framåt.

 

Du kan behöva ekonomisk rådgivning om du ska...

Starta företag: Det finns olika regelverk som styr hur myndigheterna ser på ditt företag och vilka ramar de förväntar att du ska hålla dig inom när du driver din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att förstå vad de olika alternativen innebär, hur de påverkar dina ekonomiska möjligheter och vad som eventuellt är valfritt. Det kan t.ex. handla om att välja bolagsform - enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag - i vilken omfattning du ska driva verksamheten eller om du kommer att vara verksam i andra länder.

Köpa eller sälja företag: Om du ska köpa ett företag vill du naturligtvis veta vad det är värt. Vi kan hjälpa till att ta fram ett underlag som hjälper dig att avgöra om det är en bra investering.

Vi kan också hjälpa till att värdera ditt eget företag. Vi samarbetar med flera jurister och advokater som genom oss kan hjälpa till att upprätta de handlingar som behövs i samband med förvärv, försäljning och liknande.

Generationsskifte: Står ni i begrepp att göra ett generationsskifte i bolaget? Här är det också viktigt att tänka över hur olika tillvägagångssätt på verkar ekonomin.