Vart är ditt företag på väg?

Jag arbetar med alla typer av verksamheter i samtliga branscher – från det lilla enmansföretaget och uppåt. Rådgivningen är alltid skräddarsydd utifrån dina behov och önskemål. Ibland räcker det med ett samtalspartner-engagemang, ibland behöver vi utarbeta en strategi på djupet.

Jag har arbetat i över 25 år enligt PIMS (se förklaring nedan) och hjälpt företag som Electrolux, Sandviken Järnverk, Avesta Järnverk, Wilson Sporting Goods, MacGregor, Bauer, Amer Group, El-kem, Perstorp, Bilia, Fazer, Cultor, Marimekko, United Biscuits, SKF, Felix, Nordstjernan, Berol Kemi, Felix, Domän, Fortum och Neste.

Hur går det till?

planera1

Steg 1

Tillsammans med företagsledningen går vi igenom verksamhetens affärsegenskaper och bestämmer hur er befintliga affärspotential ser ut.
strategi2

Steg 2

Vi tar gemensamt fram en konkret plan för att omprofilera verksamheten för en starkare position och högre lönsamhet.
bock3

Steg 3

Planen kan utvärderas med hjälp av forskningsresultaten, innan den sätts i verket.
go4

Steg 4

Planen omsätts i den dagliga verksamheten.

Vi har 22 000 års erfarenhet

Vad bygger du sund affärsutveckling på? Det räcker inte med magkänsla. Om du däremot undersöker vilka faktorer som gjort andra företag framgångsrika, får du ett konkret underlag att bygga din strategi på.

På 50-talet började General Electric i USA samla in information för att se vilka företagsekonomiska naturlagar som styr ett företags framgång. På Harvard Business School vidareutvecklade man forskningen och idag är PIMS (Profit Impact of Market Strategy) världens största databas med strategisk information. Totalt har vi tillgång till 22 000 affärsårs samlad erfarenhet från konkurrensutsatta verksamheter i alla slags branscher.

 

 

Med den informationen i ryggen kan vi dra vissa slutsatser. Det har visat sig att alla verksamheter, små som stora, i vilken bransch som helst, styrs av samma drivkrafter för att uppnå lönsamhet. En verksamhets positionering utifrån dessa drivkrafter avgör till mer än 2/3 verksamhetens lönsamhet. Den resterande tredjedelen är beroende av ledningens förmåga att driva verksamheten utefter dess förutsättningar.

Boka gärna ett möte så berättar vi mer om hur ditt företag kan dra nytta av 22 000 års erfarenhet!