Revision - ett lagarbete

Revisionen gör vi alltid i nära samarbete med kunden. Det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild av företaget. Det hela mynnar ut i en revisionsberättelse som redogör för företagets ekonomiska status. Den kan också innehålla råd och rekommendationer som tar ditt företag framåt.

Hur går det till?

planera1

Planering

Vi planeringsmötet fastställer vi revisionen inriktning och omfattning.
granska2

Löpande granskning

Under året granskar revisorn löpande företagets bokföring.
bokslutsrapport3

Bokslutsgranskning

En bokslutsrapport för intern feed-back. Lyfter fram synpunkter och rekommendationer.
arsredovisning4

Årsrapportgranskning

Revisionen sammanfattas i en revisionsberättelse.